Nov 22, 2023
368 Views
0 0

Intel công bố kế hoạch hành động chuyển đổi khí hậu

Written by

Intel, một trong những công ty thiết kế và sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới, vừa công bố kế hoạch hành động chuyển đổi khí hậu của mình, chi tiết về con đường giảm thiểu ảnh hưởng của công ty đối với khí hậu. Theo đó, Intel cam kết đạt mục tiêu thải khí nhà kính bằng không trong hoạt động toàn cầu của mình vào năm 2040 và trong chuỗi cung ứng của mình vào năm 2050.

Kế hoạch hành động chuyển đổi khí hậu của Intel bao gồm các mục tiêu và hành động cụ thể để tích hợp bền vững vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, xây dựng khả năng chống chịu cho hoạt động và chuỗi cung ứng của mình, và thúc đẩy sự đổi mới. Intel cũng đang nghiên cứu các giải pháp xanh hơn cho hóa chất, thiết bị và sản phẩm của mình.

Intel cũng đang dẫn đầu trong việc hợp tác với các bên liên quan để đạt được tính toán bền vững hơn. Intel là thành viên sáng lập của Liên minh Khí hậu Bán dẫn và nhà tài trợ sáng lập của chương trình Catalyze, một chương trình tăng tốc điện năng tái tạo cho chuỗi cung ứng bán dẫn.

Giám đốc điều hành của Intel, Pat Gelsinger, cho biết:

“Chúng tôi tự hào dẫn đầu ngành công nghiệp bán dẫn trong sản xuất bền vững và đổi mới về hiệu quả năng lượng, nhưng chúng tôi không coi thường những thách thức phía trước. Chúng tôi tiếp tục theo đuổi mục đích của mình trong mọi việc chúng tôi làm – tạo ra công nghệ thay đổi thế giới, cải thiện cuộc sống của mọi người trên hành tinh. Điều này bao gồm cả để lại cho thế hệ tương lai một thế giới tốt đẹp hơn.”

Article Tags:
·
Article Categories:
Tin tức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *